See MENU & Order

KAFE VER

"Order Online for Takeaway / Pickup. Here at Kafe Ver - Curepipe you'll experience delicious Sandwiches, Coffee, Bubble Tea, Salads cuisine. Try our mouth-watering dishes, carefully prepared with fresh ingredients! At Kafe Ver, our recipe for success is simple – Great food & care makes customers return every time."

 

HEALTHY GREEN GOURMET CAFE AND FOOD IN CUREPIPE

 

1 kompani ki baze par ban morisien lor Kirpip, nou pe amen impe kiltir kafe pou le piblik a 1 prix abordab pou tou morisien ki pas par Kirpip.

 

Sitier zis lor akote bazar, lapost ek telekom shop lor Kirpip santral, Kafe ver invit zot vinn gout so ban melanz manze ek sirtou gourme, ki bizin dekouver ek ban ingredian fre pou kas 1 poz ou pran ale.

 

No filozofi se konverti fast food en healthy c a dir ban ready made gourmet sandwich ek ban igredian pli simp ek fre pou pran kont ou lasante ek ou lavi bien aktif.

Lor nou

Kafe Ver enn konsept familial, pou fizionn kiltir international ek lokal ensam dan enn lespri pou enn manze fasil, rapid me sirtou ki bon pou labous me osi pou la sante.

 

Sitye en plin sent Kirpip, nou plase zis ent lagar, bazar, la post, ek telekom.

 

Nou filosofi se

 

"Fer to vant vinn enn zardin, pa 1 depotwar"

 

ek essey pass sa filosofi koma nou kav servi sa ki nou konsome pou noubienfe ek amelior nou lavi toulezour.

 

Nou invite zot vinn ran nou visit pou vinn dekouver nou lekip.

 

Bondie beni 

Kafe

Kafe an grin, moule ek infize, bien bon pou la sante. Zot pou gey sa kot nou. Kafe 1 zafer naturel ek inik. li osiparmi ban plant ki ofer boubou benefit nou la sosiete. Kafe Ver ena 1 panopli lezot bwasson naturel ki li offer zot, koma ban infizion bio organik par Feuilles et Fleurs.Nou ena osi kom bwason a baz dile ban milkshake ek ban siro saver fe mezon en razou, ave ki ou kav personiz ou ban labwasson. 

 

Nou invit zot Finn ran nou 1 vizit pou dekouver tou sala.

Meni

Vinn gout nou ban varyete manze nou ban spesiality dipain, panini, bagel souvlaki, wrap ek croissan foure.

Ou pou ena swa pou pran sa kinn fini pare si ou presse ou met sa ki ou envi dapre 1 swa.

Ki ou vezetarian, ou pa vezetarian, non prevwar pou tou ban gou.

Kontakte nou

Si ou ena kit mesaz pou pass lekip, pa ezite avoy nou 1 ti mesaze, nou pou esseye revinn ver zot osito ki nou kpav, mersi

Non  
E-mail  
Messaz