gallery/wicked-sheila-327212-unsplash (1)

1 kompani ki baze par ban morisien, nou pe amen impe kiltir kafe pou le piblik a 1 prix abordab pou tou morisien ki pas par Kirpip.

 

Sitier zis lor akote bazar, lapost ek telekom shop lor Kirpip santral, Kafe ver invit zot vinn gout so ban melanz manze ek sirtou gourme, ki bizin dekouver ek ban ingredian fre pou kas 1 poz ou pran ale.

 

No filozofi se konverti fast food en healthy c a dir ban ready made gourmet sandwich ek ban igredian pli simp ek fre pou pran kont ou lasante ek ou lavi bien aktif.

KAFE VER

gallery/facebook-black-social-button-circle
gallery/5456

Lor nou

Kafe Ver enn konsept familial, pou fizionn kiltir international ek lokal ensam dan enn lespri pou enn manze fasil, rapid me sirtou ki bon pou labous me osi pou la sante.

 

Sitye en plin sent Kirpip, nou plase zis ent lagar, bazar, la post, ek telekom.

 

Nou filosofi se

 

"Fer to vant vinn enn zardin, pa 1 depotwar"

 

ek essey pass sa filosofi koma nou kav servi sa ki nou konsome pou noubienfe ek amelior nou lavi toulezour.

 

Nou invite zot vinn ran nou visit pou vinn dekouver nou lekip.

 

Bondie beni 

Kafe

You will find the latest information about us on this page. Our company is constantly evolving and growing. We provide wide range of services. Our mission is to provide best solution that helps everyone. If you want to contact us, please fill the contact form on our...

 

Website. We wish you a good day! You will find the latest information about us on this page. Our company is constantly evolving and growing. We provide wide range of services. Our mission is to provide best solution that helps everyone. If you want to contact us, please fill the contact form on our website. We wish you a good day! You will find the latest information about us on this page. Our company is constantly evolving and growing. We provide wide range of services. Our mission is to provide best solution that helps everyone. If you want to contact...

gallery/coffee
gallery/coffee-machine
gallery/drew-coffman-110617-unsplash (1)
gallery/mike-kenneally-44879
gallery/drew-coffman-1876-unsplash (1)
gallery/coffee-grain

Meni

Vinn gout nou ban varyete manze nou ban spesiality dipain, bagel ek croissan foure.

ou pou ena swa pou pran sa kinn fini pare si ou presse ou met sa ki ou envi dapre 1 swa.

Ki ou vezetarian, ou pa vezetarian, non prevwar pou tou ban gou.

gallery/doughnut
gallery/bagel-1434064_1920
gallery/5455
gallery/pexels-castorly-stock-3650436

Kontakte nou

Si ou ena kit mesaz pou pass lekip, pa ezite avoy nou 1 ti messaze, nou pou esseye revinn ver zot osito ki nou kpav, mersi

Non  
E-mail  
Messaz